Affordable Access

Emissie door oppervlakkige afspoeling : relevantie en preventie : tussenrapportage 2011

Authors
  • Evenhuis, A.
  • Beltman, W.H.J.
  • van der Weide, R.Y.
  • van Zeeland, M.G.
  • Schepers, H.T.A.M.
  • Deneer, J.W.
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De doelstelling van het rapportage-project was: - Op basis van bestaande kennis uit binnen- en buitenland (metingen, modelstudies) inzichtelijk maken in hoeverre oppervlakkige afspoeling van (vrijwel) vlakke percelen verantwoordelijk kan zijn voor (piek) belasting van oppervlaktewater; - Inzichtelijk maken in hoeverre een vergelijking met andere emissieroutes mogelijk is en, zo mogelijk, deze vergelijking inzichtelijk maken; - Verkenning van de mate van overeenstemming tussen de uitgangspunten van de modelmatige berekening van afspoeling en de situatie op representatieve praktijksituaties in Nederland. Wanneer relevante afwijkingen verwacht worden, deze benoemen; - Vaststellen of er zicht is op effectieve maatregelen om oppervlakkige afspoeling tegen te gaan. Dit kunnen bestaande of nieuwe maatregelen zijn. Hiervoor is een korte internationale literatuurscan uitgevoerd naast een verkenning om te bepalen hoe vaak afspoeling van water kan optreden op landbouwgronden in het vlakke deel van Nederland. Voor dit laatste onderdeel zijn neerslaggegevens van 30 jaar geanalyseerd op de frequentie van optreden van buien voor 3 meteostations en zijn zand- en kleigronden gekarakteriseerd met hun infiltratiesnelheid.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times