Affordable Access

Emakume migratzaileak: familia biltzearen arazoak eta horrek amaren eta seme-alaben arteko harremanean duen eragina

Authors
  • Aguirregabiria Guereta, Ane
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DIALNET
Keywords
Language
Basque
License
Unknown
External links

Abstract

Egungo migrazio-fluxuek, iraganekoekin alderatuta, emakumeengan dute ardatz nagusietako bat. Familia biltzearen prozesua kideak banandu aurretik hasten da, banantzean zehar hedatzen da, eta kideak berriro bildu eta denbora batera amaitzen da. Egokitzapenean sortzen diren arazoak eta arazo horiek ama migratzaileen eta haien seme-alaben errealitatean duten eragina asko sakondu gabeko gaia da gaur egun, eta ikerketa honen helburua, hain zuzen ere, emakume migratzaile horien eta haien seme-alaben egoera aztertzea da. Horregatik, migrazio-prozesu bat aurrera eramateko arrazoiak ezagutzearekin bat, esplorazio-ikerketa honek bi alderdi lantzen ditu: emakume migratzaileek eta haien seme-alabek bananduta emandako denboran bizitako esperientziak aztertzen dira batetik, eta familia biltzeko prozesuan agertzen diren arazo eta zailtasunak bestetik. Hala, ikerketa kualitatibo bat egin dugu, kasu-ikerketaren metodologia medio, eta elkarrizketak erabili dira horretarako. Ateratako ondorio nagusiei erreparatuz gero, azpimarratzekoa da familia biltzean izugarrizko sufrimendua izaten dela: hasieran, kideen arteko harremana ezezagunen arteko harreman gisa identifikatzen da; eta, horrekin batera, erantzunik ematen ez zaien zailtasunak eta arazoak sortzen dira bananduta egon ondoko egunerokotasunean / A diferencia de los flujos migratorios del pasado, los actuales tienen a las mujeres como protagonistas. El proceso de reagrupación familiar comienza antes de la separación de los miembros de la familia, se extiende durante esa separación y termina un tiempo después de la reagrupación efectiva. A falta de estudios que profundicen en el asunto, el objetivo de esta investigación es analizar la situación de las mujeres migrantes y sus hijos e hijas tras la reagrupación. De esta forma, se pretende conocer las razones de la migración, las experiencias vividas durante la separación y los retos de la reagrupación. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo, a partir de una metodología de investigación de casos, cuya principal conclusión es la presencia de sufrimiento: la relación entre madres e hijos/as se define inicialmente como una relación entre desconocidos; y, con ello, surgen grandes retos a los que no se da respuesta en el día a día.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times