Affordable Access

Elever i matematiksvårigheter : En litteraturstudie om orsaker till att elever hamnar i matematiksvårigheter och hur lärare kan stödja dessa elever / Pupils in mathematical difficulties : A literature study about the reasons why pupils end up in mathematics difficulties and how teachers can support these pupils

Authors
  • Andersson, Frida
  • Fredriksson, Sofie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var dels att undersöka vilka bakomliggande orsaker som leder till att elever hamnar i matematiksvårigheter. Dels att undersöka hur lärare kan stödja elever i matematiksvårigheter. Data i studien har samlats in via manuell sökning och databassökning i framför allt ERIC och UniSearch. Resultatet visade att kognitiva, psykologiska och sociologiska orsaker kan förklara elevers matematiksvårigheter. Vidare visade även resultatet att lärare har en stor påverkan på elevers utveckling i ämnet matematik. Därav ska lärare stödja elever genom att exempelvis anpassa undervisningen efter elevers behov. I resultatet framkommer ett flertal tillvägagångssätt på hur läraren kan göra detta.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times