Affordable Access

Elektronski nos za spremljanje kakovosti živil

Authors
  • RUS, MATEJ
Publication Date
Sep 16, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Elektronski nos je ena od uporabnih rešitev za nadzor kakovosti živil, ki jo običajno določajo izkušeni preizkuševalci s pomočjo vonja. V diplomski nalogi smo zasnovali in izdelali prototipni sistem, ki ga sestavljata senzorski modul in Android aplikacija E-nose. Na mikrokrmilnik Arduino Nano so povezani senzor za temperaturo in vlago DHT22 ter plinski senzorji MQ-3, MQ-135, MQ-136, MQ-138, ki omogočajo enostavno spremljanje zorenja sadja in ugotavljanje svežine živil. Za nadzor delovanja, zajem, shranjevanje in prikaz meritev skrbi Android aplikacija E-nose, ki na mobilni napravi komunicira s senzorskim modulom preko 'bluetooth' povezave. Meritve so predstavljene z grafi tako med izvajanjem meritev, kakor tudi po zaključenem poskusu. Omogočen je tudi izvoz podatkov v datoteki .csv. Delovanje elektronskega nosu smo preverili z analizo zorenja marelic in nektarin. V različnih temperaturnih pogojih, kot sta soba in hladilnik, smo jih testirali deset dni. Pridobili smo zanimive rezultate, ki prikazujejo zaznavanje lažje hlapnih spojin, med katerimi je najpomembnejši alkohol.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times