Affordable Access

Electric Self Propelled Shoe : A shoe mountable last mile personal transportation vehicle / Elektriskt motordriven sko

Authors
  • Kårefjärd, Viktor
  • Stridfeldt, David
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

The purpose of this work was to investigate how a last mile-transport vehicle can be constructed around a shoe. The prototype, which is controlled without a handheld controller, was designed to propel an adult forward with the use of an electric driveline. The user can easily stop driving, and instead walk short distances without removing the prototype. Research questions have been answered regarding how the battery and motor can be configured to reach a top speedof 15 km/h and a range of 3 km. In addition, answers were given as to how a user should control the vehicle’s speed in a safe and simple way, without the use of a handheld remote controller. The results show that the prototype reaches the specified top speed, and that the specified range is reached and exceeded. The user controls the motor power by moving their weight from the left to the right foot. The applied weight is measured by load cells under the heel, and after calibration, this user input method can be seen as satisfactory. The electric driveline, which is mounted under the shoe, allows the user to walk short distances without removing the prototype. Future work may add safety equipment such as lamps and a bell to make the product legal for use in public areas. In addition, a left shoe needs to be developed further, due to how the concept is dependent on it to function optimally.  / Det här arbetet hade till avsikt att undersöka hur ett sistasträckan-fordon kan konstrueras kring en sko. Prototypen, vilken styrs utan en handkontroller, utformades för att förflytta en vuxen person med hjälp av en elektrisk drivlina. Användaren kan enkelt sluta åka, och istället gå kortare sträckor utan att ta av sig prototypen. Forskningsfrågor har besvarats angående hur batteri och motor kan konfigureras för att uppnå topphastigheten 15km/h och färdsträckan 3 km. Dessutom besvarades hur en användare ska kontrollera fordonets hastighet på ett säkert och enkelt sätt, utan användning av en handkontroll. Resultaten visar att prototypen uppnår topphastigheten, och att den angivna räckvidden uppnås och överskrids. Användaren styr motoreffekten genom att förflytta sin vikt från vänster till höger fot. Den applicerade vikten mäts av lastceller under hälen, och efter kalibrering kan denna användar-inmatningsmetod ses som tillfredsställande. Den elektriska drivlinan, som monteras under skon, tillåter att användaren går kortare sträckor utan att ta av sig prototypen. Framtida arbete kan tillägga säkerhetsutrustning, som lampor och ringklocka för att göra produkten laglig för användning på allmän plats. Dessutom behöver en vänstersko utvecklas mer, på grund av hur konceptet är beroende av denna för att fungera optimalt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times