Affordable Access

Elastični spektri pospeškov glede na osnutek novega Evrokoda 8

Authors
  • Maučec, Teja
Publication Date
Jul 19, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomska naloga obsega preučitev definicije elastičnega spektra pospeškov glede na osnutek novega standarda Evrokod 8 in analizo elastičnih spektrov pospeškov za izbrane lokacije v Sloveniji. V nalogi so prikazani vplivi različnih parametrov na elastične spektre. Na kratko je predstavljen tudi razvoj nove karte potresne nevarnosti. Primerjani so elastični spektri pospeškov glede na trenutno veljavni standard in glede na osnutek novega standarda. V primeru uporabe osnutka novega standarda je spekter določen po dveh različnih postopkih, ki se razlikujeta glede na obseg neodvisnih vhodnih podatkov. Poleg tega diploma vsebuje primerjavo spektrov pospeškov, določenih na podlagi dveh nacionalnih študij Agencije Republike Slovenije za okolje, in dveh evropskih študij o potresni nevarnosti. Ugotovili smo, da so vrednosti elastičnega spektra pospeškov, izračunane skladno z osnutkom novega standarda, lahko precej različne od vrednosti, določene po trenutno veljavnem standardu. Poleg tega smo ugotovili, da so spektralne vrednosti v območju srednje visokih in visokih nihajnih časov zelo odvisne od izbire postopka določitve spektra pospeškov, kot to predvideva osnutek novega standarda.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times