Affordable Access

El síndrome de Argos, de Mercurio y de Antígona en la era digital: Andrea Salgado, Samanta Schweblin y Mónica Ojeda

Authors
  • López Pellisa, Teresa
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DIALNET
Keywords
Language
Spanish
License
Unknown
External links

Abstract

Aquest article analitza com funcionen la “síndrome de Argos”, la síndrome de Mercurio i la "síndrome de Antígona" en les novel·les La lesbiana, l'os i el ponqué (2017) d'Andrea Salgado, Kentukis (2018) de Samanta Schweblin i Nefando (2016) de Mónica Ojeda. El síndrome de Argos fa al·lusió al panòptic cibernètic en el qual vivim envoltats de pantalles a través de les que mirem als altres, i els altres ens observen. La síndrome de Mercurio simbolitza el moment en el qual les nostres relacions, comunicació i sociabilitat estan mediades per la comercialització. Representa la idea del nomadisme i la mobilitat contemporània, i, a més, a Mercuri se l'ha relacionat amb el voluble i inestable, per la qual cosa encarna la imatge d'una societat líquida (Bauman) i globalitzada, la base de la qual és el comerç (material i immaterial). La síndrome d'Antígona evidencia la falta d'empatia que sentim davant el dolor de l'Altre i com aquest tipus de relació s'ha aguditzat en l'era de les plataformes digitals. / This article analyzes how Argos syndrome, Mercurio syndrome and Antigona syndrome work in the novels La lesbiana, el oso y el ponqué (2017) by Andrea Salgado, Kentukis (2018) by Samanta Schweblin and Nefando (2016) by Mónica Ojeda. Argos syndrome refers to the cybernetic panopticon in which we live surrounded by screens through which we look at others, and others observe us. Mercury syndrome symbolizes the time when our relationships, communication, and sociability are mediated by commercialization. It represents the idea of nomadism and contemporary mobility, and in addition, Mercury has been related to the fickle and unstable, which is whay it embodies the image of a liquid and globalized society, whose basis is trade (material and immaterial). The Antigona syndrome shows de lack of empathy we feel in the face of the Other’s pain and how this type of relationships has become more actue in the era of digital plataforms. / Este artículo analiza cómo funcionan el síndrome de Argos, el síndrome de Mercurio y el síndrome de Antígona en las novelas La lesbiana, el oso y el ponqué (2017) de Andrea Salgado, Kentukis (2018) de Samanta Schweblin y Nefando (2016) de Mónica Ojeda. El síndrome de Argos hace alusión al panóptico cibernético en el que vivimos rodeados de pantallas a través de las que miramos a los otros, y los otros nos observan. El síndrome de Mercurio simboliza el momento en el que nuestras relaciones, comunicación y sociabilidad están mediadas por la comercialización. Representa la idea del nomadismo y la movilidad contemporánea, y, además, a Mercurio se le ha relacionado con lo voluble e inestable, por lo que encarna la imagen de una sociedad líquida (Bauman) y globalizada, cuya base es el comercio (material e inmaterial). El síndrome de Antígona evidencia la falta de empatía que sentimos ante el dolor del Otro y cómo este tipo de relación se ha agudizado en la era de las plataformas digitales.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times