Affordable Access

Ekološko ozaveščeno nakupovanje in pomen ekoloških oznak

Authors
  • Jelenec, Anja
Publication Date
Sep 29, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Potrošnja hrane in prehrambne navade potrošnikov imajo velik vpliv na okolje (Grunert, Hieke in Wills, 2014). Potrošniška dejanja se v smeri nakupovanja prehrambnih izdelkov izboljšujejo, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi ekološke oznake, ki spodbujajo potrošnike k bolj trajnostni potrošnji (Grunert in drugi, 2014 / Vermeir in Verbeke, 2006). Raziskave kažejo, da se vse več potrošnikov zavzema za trajnostno potrošnjo in preusmerja k bolj družbeno in okoljsko odgovornim potrošniškim praksam (Corraliza in Berenguer, 2000 / Freestone in McGoldrick, 2008). Tudi moja raziskava je pokazala, da se potrošniki vse bolj zavedajo pomembnosti varovanja okolja in trajnostne potrošnje. V nalogi so obravnavane determinante, ki vplivajo na nakupno namero potrošnikov pri nakupovanju ekoloških izdelkov, pri čemer sem se osredotočila na okoljske vidike trajnosti. Cilj analize je bil ugotoviti pomen nakupovanja ekoloških izdelkov, in sicer kakšna je stopnja pomembnosti nakupovanja ekoloških izdelkov za potrošnike in kako to vpliva na pozornost na ekološke oznake. To so bile determinante, ki sem jih preko hipotez nato preverjala s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultati so pokazali močno povezanost med pozornostjo na ekološke oznake in nakupno namero. Ugotovila sem, da je okoljska ozaveščenost potrošnikov ključna in da so okoljsko ozaveščeni potrošniki v nakupnem procesu bolj pozorni na ekološke oznake. Rezultati so pokazali zelo obetavno v prid trajnostne potrošnje, saj so respondenti izrazili veliko skrb za trajnost, visok občutek osebne odgovornosti in zaznane učinkovitosti, da lahko prispevajo k večji trajnosti.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times