Affordable Access

Ekocentrum Kbely - klubovna a knihovna / Ecological Centre in Kbely - Library and Clubroom

Authors
  • ivančová, radka
Publication Date
Jun 20, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Novostavby sa nachádzajú na pozemku Kbelského ekocentra. Úlohou práce je vdýchnuť nový život tejto oblasti. Cieľom je priviesť najmä mladých a umožniť im, aby sa mali kde stretávať. Na túto potřeba socializácie reaguje klubovňa, na potrebu vzdelávať sa a stráviť čas mimo všetkých a len sám so sebou zase reaguje intímna knižnica. Budovy stoja vedľa seba, preto bol zvolený rovnaký tvar. Majú však iné funkcie a preto sa líšia prevedením. Pozemok bol nezastavaný a nezalesnený. / The new buildings are located on the area of ecological centre in Kbely. The aim of the project is to bring a new life to this area. The goal is to bring young people and give them place for meetings. The clubroom reacts on this need to meet and on the other hand, the library reacts on need to spend time far away from all in intimacy. Buildings are next to each other, that´s the reason for the same shape. Their functions are different so their form is different. The land was unforested and unbuilt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times