Affordable Access

Eindrapportage project Duurzaam Nutriëntenbeheer Zuidoost Nederland

Authors
  • de Haan, J.J.
  • van Reuler, H.
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het project Duurzaam Nutriëntenbeheer Zuidoost Nederland. Het project is voortgekomen uit de wensen van de provincies om te werken aan het terugdringen van de emissies in de open teelten en dan met name de vollegrondstuinbouw. Uit de projecten Nutriënten Waterproof en Telen met toekomst was een aantal perspectiefvolle maatregelen naar voren gekomen die in die projecten niet getoetst en geïmplementeerd konden worden. Deze maatregelen zijn in dit project getoetst, gedemonstreerd op proef- en praktijkbedrijven en de succesvolle maatregelen zijn begeleid in de implementatie op een aantal praktijkbedrijven. Over de maatregelen is gecommuniceerd in artikelen, brochures, presentaties en rapporten en tijdens excursies, open dagen en bijeenkomsten.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times