Affordable Access

”Efter utbildningen anser jag att barnen fått ökade förutsättningar till språkutveckling.” : En fallstudie om arbete med flerspråkighet efter en utbildningsinsats i en förskola

Authors
  • Movenius, Maria
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studien handlar om pedagogers beskrivning av deras arbete med språkutveckling för barn med annat modersmål än svenska före och efter en utbildningsinsats vid en förskola. Även verksamhetens rektor och specialpedagogs beskrivning av deras stöd vid arbetet finns med. Det finns ett stort behov av forskning inom området att kartlägga förskolans likvärdighet samt att utföra olika fallstudier för att ge mer kunskap om kvalitetsskillnader och tillgänglighet i verksamheterna. Studien är en deskriptiv fallstudie som strävar efter att fånga pedagogers, rektors och specialpedagogs beskrivningar av en eventuell kvalitetsutveckling i deras arbete och den kommunikativa miljön på förskolan. Semistrukturerade intervjuer utfördes med fyra pedagoger, både barnskötare och förskollärare, verksamma på en förskola samt verksamhetens rektor och specialpedagog. Resultatet visar att en kvalitetsökning skett efter utbildningsinsatsen. Pedagogernas medvetenhet i arbetet har ökat och den kommunikativa miljön har utvecklats. Detta med bland annat ökad föräldrasamverkan, ökat barninflytande, bilder används mer som stöd i arbetet samt att TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) har implementerats efter genomgången utbildning via elevhälsan i kommunen. Rektors och specialpedagogs stöd i arbetet har förändrats eftersom pedagogernas kunskap och medvetenhet ökat.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times