Affordable Access

Effluenten van mestverwerkingsinstallaties

Authors
  • Hoeksma, P.
  • Schmitt, H.
  • de Rijk, S.
  • de Buisonjé, F.
  • Sefeedpari, P.
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In dit rapport zijn de resultaten bijeengebracht van de meetcampagne die is uitgevoerd bij drie typen mestverwerkingsinstallaties (MVI’s) voor varkensdrijfmest: omgekeerde osmose (OO), membraanbioreactor met ultrafiltratie (MBR-UF) en indampen, en bij biologische voorzuivering van kalvergier. Deze studie is uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de aanwezigheid van algemene klassieke parameters en voorzorgparameters (antibiotica, (resistente) bacteriën en virussen) in het te lozen effluent en op de zuiveringsefficiëntie van technieken die als Best Beschikbare Technieken (BBT) of gelijkwaardig beschouwd kunnen worden. Daarnaast werd beoogd een referentieniveau vast te leggen voor de voorzorgparameters voor de BBT, indicatieve waarden voor de voorzorgparameters aan te geven om alternatieve technieken op gelijkwaardigheid te kunnen beoordelen, en parameters te selecteren die kunnen dienen als indicator voor het monitoren van de effectiviteit van de toegepaste zuiveringstechniek. Met de uitvoering van dit meetprogramma is een vervolgstap gezet naar harmonisatie van het lozingenbeleid voor mestverwerkingsinstallaties.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times