Affordable Access

Efficiëntie verbetering in de Nederlandse dierlijke productie en het effect daarvan op de N- en P- kringlopen : Efficiëntie op dierniveau in relatie tot de efficiëntie van hogere kringlopen

Authors
  • van Middelkoop, J.C.
  • Šebek, L.B.
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Binnen het publiek-private onderzoeksprogramma Feed4Foodure werkt Wageningen UR aan verduurzaming van de diervoederketen en de veehouderij. Om een beeld te krijgen in hoeverre dit bijdraagt aan verbetering van de maatschappelijke waarde van de veehouderij is de impact van een 5% verbetering van de N- en P-efficiëntie op dierniveau onderzocht. Dit is uitgevoerd door met een groep deskundigen een Kringlooptoets te doorlopen. In het rapport is benoemd welke veranderingen binnen en buiten Nederland te verwachten zijn als 1) productie gelijk blijft en input en excretie lager worden; en 2) excretie gelijk blijft en input en productie hoger worden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times