Affordable Access

Effektiva undervisningsmetoder inom problemlösning i matematik : Vilka undervisningsmetoder och strategier är effektiva inom problemlösning i matematik för elever med matematiksvårigheter, lässvårigheter och andraspråk / Effective teaching methods in problem solving in mathematics : Which teaching methods and strategies are effective in problem solving in mathematics for students with mathematical difficulties, reading difficulties and second language

Authors
  • Grenestam, Karin
  • Blomqvist, Simon
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka vilka undervisningsmetoder och strategier som har positiva effekter inom problemlösning hos elever med svårigheter inom matematik, lässvårigheter samt andraspråkselever. Samhället samt omvärlden kommer ställa olika krav på kommande generation där metoder och lösningar sällan är givna. Därav fokuserar denna studie på analys av effektiva undervisningsmetoder inom problemlösning i grundskolan. Problemlösningsuppgifter är ett sätt att rusta eleverna till att kunna vara delaktiga medborgare samt självständiga individer. Insamling utav studiens elva artiklar ägde rum genom en databassökning i UniSearch där databaserna ERIC, CINAHL, Academic Search Complete, APA PsycInfo och Social Sciences Citation Index användes. Resultatet visar att explicit undervisning, schemabaserad undervisning, parafrasering samt träning av arbetsminnet är effektiva undervisningsmetoder och strategier för elever med matematiksvårigheter, lässvårigheter samt andraspråkselever i problemlösning. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times