Affordable Access

Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering. Slutrapport från ESS-projektet, delområde deponiolyckor / Effects of societal security measures within landfill. Final report from the ESS project, work package Landfill accidents

Authors
  • Rihm, Thomas
  • Arm, Maria
  • Lagerkvist, Anders
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

(1) Deponering; (2) Identifierade säkerhetsåtgärder; (3) Kompletterande undersökningar; (4) Kostnad/nytta-bedömning; (5) Brister i dagens säkerhetsarbete och förslag på förbättringar; Bilagor: (A) Lagstiftning och regelverk med direkt koppling till deponering; (B) Enkät om olyckor på deponier (för kalenderåren 2009, 2010 och 2011)

Report this publication

Statistics

Seen <100 times