Affordable Access

Effects of large dose of dexamethasone on inflammatory mediators and pancreatic cell apoptosis of rats with severe acute pancreatitis.

Authors
 • Zhang, Xi-Ping1
 • Chen, Li
 • Hu, Qi-Fang
 • Tian, Hua
 • Xu, Ru-Jun
 • Wang, Zhi-Wei
 • Wang, Ke-Yi
 • Cheng, Qi-Hui
 • Yan, Wei
 • Li, Yun
 • Li, Qing-Yu
 • He, Qing
 • Wang, Fei
 • 1 Department of General Surgery, Hangzhou First People's Hospital, 261 Huansha Road, Hangzhou 310006, Zhejiang Province, China. [email protected]
Type
Published Article
Journal
World Journal of Gastroenterology
Publisher
Baishideng Publishing Group Co
Publication Date
Nov 07, 2007
Volume
13
Issue
41
Pages
5506–5511
Identifiers
PMID: 17907297
Source
Medline
License
Unknown

Abstract

The mechanism of dexamethasone treatment in acute pancreatitis is related to its inhibition of inflammatory mediator generation and induction of pancreatic acinar cell apoptosis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times