Affordable Access

Effecten bemesting K, Mg, Ca, N, Cl en hun interacties op de gewasopbrengst en -kwaliteit

Authors
  • Bussink, Wim
  • Specken, Johan
  • de Haan, Janjo
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Deze studie gaat in op interacties tussen elementen als K, Mg, Ca, N, Cl en in hoeverre deze van invloed zijn op de opbrengst en kwaliteit van akkerbouwgewassen. De werkingsmechanismen worden toegelicht. Voor belangrijke akkerbouwgewassen als aardappel en suikerbieten wordt nagegaan hoe deze onder Nederlandse omstandigheden kunnen uitwerken en of dit gevolgen dient te hebben voor de bemestingsadvisering. De gangbare bemestingsadvisering is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een minimum hoeveelheid van een nutriënt beschikbaar moet zijn in de bodem voor een goede opbrengst. Daarnaast is er een alternatieve benadering waarbij nutriënten als K, Mg, Ca in een vaste verhouding in de bodem aanwezig moeten zijn. Hier wordt nader op ingegaan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times