Affordable Access

Effect van landbouwsysteem en bodemmaatregelen op nematoden : Samenvattingen van de presentaties gehouden op de 100e bijeenkomst van de werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie.

Authors
  • Brinkman, E.P.
  • Kurm, V.
  • Visser, J.H.M.
  • Korthals, G.W.
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Bodemgezondheid wordt steeds meer genoemd<br/>als uitgangspunt voor een duurzame landbouw.<br/>Vanuit de maatschappij wordt de druk steeds<br/>groter om het gebruik van synthetische gewasbe­<br/>schermingsmiddelen en meststoffen te verlagen.<br/>De bodemgezondheidproef is in 2006 opgezet om<br/>het effect van teeltsystemen en bodemmaatrege­<br/>len op de besmetting met Pratylenchus penetrans<br/>te toetsen. Daarnaast zijn metingen verricht aan<br/>andere bodemparameters om een breder inzicht<br/>te verkrijgen in effecten op bodemkwaliteit.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times