Affordable Access

Effect van fosfaatreductie op de andere (hoofd)elementen bij de teelt van eenjarige zomerbloeiers

Authors
  • Warmenhoven, M.G.
  • van Noort, F.R.
  • Dijkstra, T.
  • Verberkt, H.
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De doelstelling van het project is onderzoek naar de optimale verhouding tussen de voedingselementen zoals N in de voedingsoplossing en het substraat bij het aanhouden van een laag fosfaatgehalte gedurende de teelt van éénjarige zomerbloeiers, hierdoor kan fosfaatvermindering als sturingsmechanisme op lengtegroei optimaal worden toegepast en de andere voedingselementen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In het onderzoek werden twee P-niveaus gecombineerd met verschillende EC’s en N/K-verhoudingen. De fosfaatdosering heeft geen invloed gehad op de opname van andere voedingselementen omdat er geen verschillen in gehaltes zijn waargenomen bij de andere elementen wanneer. Dit onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat de voedingsoplossing aangepast moet worden om optimaal te kunnen sturen, omdat de grootte van het effect van verlaagd fosfaat alle andere effecten overklaste

Report this publication

Statistics

Seen <100 times