Affordable Access

Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden

Authors
  • Deru, J.G.C.
  • Lenssinck, F.A.J.
  • Hoving, I.E.
  • Bloem, J.
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik van onderwaterdrains kan bodemdaling verminderen door een verhoogde infiltratie van water uit de sloot naar de veenweidebodem, waardoor grondwaterstanden

Report this publication

Statistics

Seen <100 times