Affordable Access

Effect mestvergisting op de emissies van broeikasgassen uit mest van melkvee : Een literatuur- en scenariostudie

Authors
  • Groenestein, K.
  • Melse, R.W.
  • Mosquera, J.
  • Timmerman, M.
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het onderzoek in deze rapportage gaat in op het effect van mestvergisting op de carbon footprint van een melkveebedrijf middels een deskstudie en een rekenmodel met verschillende scenario’s. Aan de hand van de uitkomsten worden enkele handelingsperspectieven voor de veehouder geschetst om de methaanemissies te reduceren. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en FrieslandCampina.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times