Affordable Access

Usporedba obilježja karcinoma debelog crijeva u trima razdobljima prema bolničkom registru za rak

Authors
Publisher
Sestre Milosrdnice University hospital and Institute of Clinical Medical Research; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Colon
 • Pathology
 • Colonic Neoplasms
 • Epidemiology
 • Rectal Neoplasms
 • Epidemiology
 • Rectal
 • Pathology
 • War
 • Croatia
 • Kolon
 • Patologija
 • Neoplazme Kolona
 • Epidemiologija
 • Neoplazme Rektuma
 • Epidemiologija
 • Rektum
 • Patologija
 • Rat
 • Hrvatska

Abstract

Cilj istraživanja bila je analiza mogućih učinaka agresije na Hrvatsku tijekom razdoblja od 1991. do 1995. godine na lokalizaciju, spol i dob bolesnika te stadij karcinoma debelog crijeva. Analizirana su tri razdoblja: prijeratno (1982. - 1983.), neposredno prijeratno (1989. - 1990.) i poslijeratno (1998. - 2000.). Podaci o bolesnicima dobiveni su iz Registra kolorektalnog karcinoma koji je uspostavljen pri Zavodu za patologiju. Utvrđen je statistički značajan porast učestalosti raka u desnostranom debelom crijevu u poslijeratnom razdoblju (p<0,01). Ustanovljen je pomak učestalosti raka debelog crijeva iz dobne skupine od 60-69 godina u prijeratnom razdoblju na dobnu skupinu od 70-79 godina u poslijeratnom razdoblju. Nije bilo statistički značajne razlike u spolnoj distribuciji karcinoma debelog crijeva. Glede stadija TNM, utvrđeno je da se u poslijeratnom razdoblju statistički značajno veći broj bolesnika javlja u uznapredovalijim stadijima bolesti (p<0,01). Slična je razlika nađena i prema Dukesovoj klasifikaciji (p<0,01). Zaključeno je kako postoji povećanje broja slučajeva karcinoma desne strane debelog crijeva. U poslijeratnom razdoblju bolesnici se češće javljaju u uznapredovalom stadiju bolesti. Smatramo da se navedene pojave mogu barem djelomice pripisati učincima rata.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F