Affordable Access

Usporedba obilježja karcinoma debelog crijeva u trima razdobljima prema bolničkom registru za rak

Authors
Publisher
Sestre Milosrdnice University hospital and Institute of Clinical Medical Research; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Colon
 • Pathology
 • Colonic Neoplasms
 • Epidemiology
 • Rectal Neoplasms
 • Epidemiology
 • Rectal
 • Pathology
 • War
 • Croatia
 • Kolon
 • Patologija
 • Neoplazme Kolona
 • Epidemiologija
 • Neoplazme Rektuma
 • Epidemiologija
 • Rektum
 • Patologija
 • Rat
 • Hrvatska

Abstract

Cilj istraživanja bila je analiza mogućih učinaka agresije na Hrvatsku tijekom razdoblja od 1991. do 1995. godine na lokalizaciju, spol i dob bolesnika te stadij karcinoma debelog crijeva. Analizirana su tri razdoblja: prijeratno (1982. - 1983.), neposredno prijeratno (1989. - 1990.) i poslijeratno (1998. - 2000.). Podaci o bolesnicima dobiveni su iz Registra kolorektalnog karcinoma koji je uspostavljen pri Zavodu za patologiju. Utvrđen je statistički značajan porast učestalosti raka u desnostranom debelom crijevu u poslijeratnom razdoblju (p<0,01). Ustanovljen je pomak učestalosti raka debelog crijeva iz dobne skupine od 60-69 godina u prijeratnom razdoblju na dobnu skupinu od 70-79 godina u poslijeratnom razdoblju. Nije bilo statistički značajne razlike u spolnoj distribuciji karcinoma debelog crijeva. Glede stadija TNM, utvrđeno je da se u poslijeratnom razdoblju statistički značajno veći broj bolesnika javlja u uznapredovalijim stadijima bolesti (p<0,01). Slična je razlika nađena i prema Dukesovoj klasifikaciji (p<0,01). Zaključeno je kako postoji povećanje broja slučajeva karcinoma desne strane debelog crijeva. U poslijeratnom razdoblju bolesnici se češće javljaju u uznapredovalom stadiju bolesti. Smatramo da se navedene pojave mogu barem djelomice pripisati učincima rata.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.