Affordable Access

Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

Authors
  • Bracke, M.B.M.
  • Wolthuis-Fillerup, M.
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren. Er zijn verschillende zoekopdrachten uitgevoerd in wetenschappelijke databases (vooral Web of Science), en er is een eerste verkenning gemaakt van lopende projecten over de effecten van licht op dieren. In totaal zijn 2196 publicaties verzameld in een Endnote database. Hiervan waren er 516 potentieel relevant. Er zijn weinig publicaties waarin specifiek gezelschapsdieren (bijv. honden of katten) zijn onderzocht. Veel meer publicaties zijn gevonden over laboratoriumdieren (met name ratten, muizen en hamsters), en ook van landbouwhuisdieren (vooral pluimvee) is het nodige bekend over de invloed van licht op dierenwelzijn.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times