Affordable Access

Een systeem dynamische verkenning van interregionale mobiliteit: Ruimtelijke ontwikkeling van veertig Nederlandse Corop-gebieden:

Authors
  • Hennekam, J.J.C.
Publication Date
Feb 07, 2002
Source
TU Delft Repository
License
Unknown
External links

Abstract

De samenleving waarin wij leven kan worden beschouwd als een complex sociaal-economisch systeem, waarvan infrastructuur deel uitmaakt. De sociaal-economische ontwikkeling –welke wordt beïnvloed door tal van relaties tussen inwoners, woningen, bedrijven en infrastructuur bepaalt in grote mate de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. Aangezien de effecten van ruimtelijke ingrepen zich vaak pas najaren openbaren, is ten aanzien van ruimtelijke afwegingen en beleidsbeslissingen inzicht in de complexe dynamiek van de samenleving essentieel. Een model is een zinvol hulpmiddel om de ruimtelijke ontwikkeling en de achterliggende oorzaken te verkennen. Met een model is inzicht verworven in het Nederlandse ruimtegebruik door de relevante sociaaleconomische ontwikkelingen in modellering te brengen. Aangezien in de praktijk verschillende Nederlandse markten, zoals de woning- en de arbeidsmarkt, uit een consilomeraat van deelmarkten bestaan, zijn meerdere regio's in beeld gebracht. Uiteindelijk zijn voor de 40 Nederlandse Corop-gebieden 6 'subsystemen' op geaggregeerde wijze benaderd, zodat een raamwerk ontstaat voor de analyse van sociaal-economische dynamiek. Dit betreft de regionale ontwikkeling van (1) de bevolking. (2) de woningmarkt. (3) het aantal bedrijfsvestigingen. (4) de bedrijfsruimtemarkt. (5) de arbeidsmarkt en (6) het grondgebruik. Interregionale mobiliteit zorgt voor interactie tussen de Corop-gebieden. welke bestaat uit (a) residentiële migratie van de bevolking, (b) arbeidsmigratie van de bevolking, (c) pendel en (d) bedrijfsmigratie.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times