Affordable Access

Een onderzoek naar de invloed van twee naburige alternerend werkende pompstations in de gemeente Tubbergen op het grondwaterregime in de omgeving

Authors
  • Stol, P.T.
Publication Date
Jan 01, 1971
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De toenemende vraag naar drinkwater heeft er toe geleid een onderzoek in te stellen naar de optredende grondwaterstandsverlagingen om zo vanuit deze situatie de te verwachten gevolgen van verdere verlagingen te kunnen beoordelen. Tevens dient nagegaan te worden in hoeverre het net van meetpunten aanvulling nodig heeft.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times