Affordable Access

Een nieuwe vegetatiekaart (2006) en een Natura 2000 habitatkaart van de Hoge Veluwe

Authors
  • Bijlsma, R.J.
  • Griffioen, A.J.
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De reeks van vegetatiekaarten uit 1981 en 1992 van het Nationale Park de Hoge Veluwe is uitgebreid met een kaart die is gemaakt op grond van (false-colour) luchtfoto’s uit 2003 en 2006 en veldopnamen. De veranderingen in de oppervlakten van korte vegetaties in de periode 1981-2006 zijn gering en vooral het gevolg van verschillen in interpretatie van kaarteenheden. Deze stabiliteit is het resultaat van beheermaatregelen die zich richten op het behoud en herstel van de begroeiingstypen stuifzand, droge en vochtige heide en heischraal grasland. Door de nieuwe vegetatiekaart te combineren met de bodemkaart en historisch kaartmateriaal, is een Natura 2000 habitatkaart gemaakt. De Hoge Veluwe (incl. Otterlose bos) omvat 2000 ha habitattype (37% van de totale oppervlakte) verdeeld over 11 habitattypen

Report this publication

Statistics

Seen <100 times