Affordable Access

Sakarya ilinde faaliyet gösteren bağımsız muhasebe meslek mensuplarının kültür bazlı muhasebe değerleri

Authors

Abstract

Muhasebe, hesaplaşma tekniği olarak evrenseldir ve dünyanın her yerinde mevcuttur. Fakat toplumların tensel ve tinsel dünyaya ait tutum ve davranışları toplumların hesaplaşma olgusunu şekillendirir. Başka deyişle hesaplaşma olgusunun içinin nasıl doldurulacağı ve uygulanacağı kültürel faktörlerin baskın olduğu bir dizi etkenler tarafından belirlenir. Kültürel faktörler “muhasebe değerlerini” belirlemektedir. Bu çalışmada, Sakarya ilinde faaliyet gösteren bağımsız meslek mensuplarının muhasebe değerlerinin hangi konumda olduğu anket yöntemiyle araştırılmıştır. Anket mevcut durumu ölçen sorular ve ideal durumu ölçen sorular olarak iki ayrı formda uygulanmıştır. Anket verileri değerlendirildiğinde; Sakarya ilindeki meslek mensuplarının profesyonel, tutucu, tekdüzeci ve gizlilikten yana muhasebe değerlerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan Sakarya’da faaliyet gösteren bir grup meslek mensubunun genel sonuçlara aykırı düşen değerlere sahip olduğu saptanmıştır. Mevcut duruma ilişkin ankete verilen yanıtlar ile ideal duruma ilişkin ankete verilen yanıtlar karşılaştırıldığında; mali tabloların kapsamı, standartların uygulanması, kendilerini ilgilendiren konularda kendilerinin karar vermek arzu ve isteğinde oldukları görülmüştür.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.