Diseases in dogs caused by Toxoplasma gondii and Neospora caninum : differences and similarities

Affordable Access

Diseases in dogs caused by Toxoplasma gondii and Neospora caninum : differences and similarities

Authors
Publisher
SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords
  • Dog
  • Disease
  • Hund
  • Canine
  • Comparison
  • Toxoplasma
  • JäMföRelse
  • Sjukdom
  • Neospora

Abstract

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Sjukdomar hos hund orsakade av Toxoplasma gondii och Neospora caninum – skillnader och likheter Elin Manell Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr. 2010: 70 Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Uppsala 2010 Plats för eventuell bild/illustration Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Sjukdomar hos hund orsakade av Toxoplasma gondii och Neospora caninum – skillnader och likheter Diseases in Dogs caused by Toxoplasma gondii and Neospora caninum – differences and similarities Elin Manell Handledare: Anna Lundén, SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Examinator: Désirée S. Jansson, SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Omfattning: 15 hp Kurstitel: Självständigt arbete i veterinärmedicin Kurskod: VM0068 Program: Veterinärprogrammet Nivå: Grund, G2E Utgivningsort: SLU Uppsala Utgivningsår: 2010 Omslagsbild: Elin Manell Serienamn, delnr: Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr. 2010: 70 Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU On-line publicering: http://epsilon.slu.se Nyckelord: Hund, canine, Toxoplasma, Neospora, sjukdom, jämförelse Key words: Dog, canine, Toxoplasma, Neospora, disease, comparison INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 1 SUMMARY ............................................................................................

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F