Affordable Access

Anadolu’da İmparator Hadrianus Dönemi<br>imar faaliyetleri

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı
Publication Date

Abstract

Anadolu'daki Roma dönemi imarlaşma süreci göze alındığında en zengin dönemin İmparator Hadrianus dönemi olduğu anlaşılmaktadır. Hadrianus Anadolu'yu İ.S. 123-124 ve İ.S. 129-132 yılları arasında iki kez kapsamlı anlamda ziyaret etmiş, Anadolu'nun imarlaşması konusunda yerel yöneticilerle görüş alışverişinde bulunmuştur.Hadrianus'un Anadolu ile özel olarak ilgilenmesinin geri planında üç önemli neden yatmaktadır. Birincisi Panhellenia anlayışının bütün imparatorluk içerisinde yeniden canlandırılmak istenmesi, ikincisi bu felsefenin özünde yer alan ikinci sofistik akımının Anadolu'da doğması, üçüncüsü ise imparatorun neokoros kültü altında Anadolu'da tanrılaştırılmasıdır.Panhellenia anlayışıyla beraber yerel yönetici ve filozoflarında etkisiyle Hadrianus Anadolu'nun imarlaşması için büyük oranda maddi yardımlarda bulunmuş, özellik Mysia bölgesinde kendi adıyla anılan yeni ketlerin kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca diğer kentlerdeki yarım kalmış imar aktivitelerinin tamamlanmasını sağlayarak restorasyon çalışmalarına da destek vermiştir. Hadrianus döneminde Anadolu'da yaptırılan yapılar Mimari Özellikler ve Mimari Dekorasyon başlıkları altında ayrı ayrı incelenerek bu yapıların mimari ve dekoratif anlamda benzer özellikleri tespit edilmiş, yapılardaki Hadrianus dönemine özgü detaylar vurgulanarak Anadolu'daki Hadrianus dönemi zengin Roma Mimarisi'nin açıklanması sağlanmıştır<br />Most fertile time in terms of construction in Roman times in Asia Minor is during Emperor Hadrianus' reign. Hadrianus visited Asia Minor two times in A.D. 123-124 and A.D. 129-132 and exchanged ideas with local governors. There are three main reasons why Hadrianus is so interested in Asia Minor. Firstly the desire to revive the Panhellenic idea throughout the empire. Secondly Asia Minor being the birth place of second sophistic idea which is the center of the Panhellenic idea. And thirdly deification of Hadrianus under the neokoros cult. With the rise of the Panhellenic idea and under the influence of local governors and philosophers Hadrianus helped Asia Minor financially especially Mysia where he helped build cities under his name. He also helped other construction and reconstruction projects in other cities. Rich characteristics of Roman Architecture in Hadrianus Period in Asia Minor were tried to be explained by studying structures built under Hadrianus' reign under Architectural characteristic and Architectural Decoration, determining similar properties and outlining details specific to Hadrianus period.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments