Affordable Access

Telomerina levifrons Spuler (Diptera, Sphaeroceridae): nova cita per a la Mediterrània trobada a l'illa de Cabrera (Illes Balears)

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Telomerina levifrons Spuler (Diptera, Sphaeroceridae): nova cita per a la Mediterrania trobada a I'illa de Cabrera (1Iles Balears) Miguel CARLES-TOLRÁ Anna TRAVESET SHNB @ SOCIETAT O'HISTORIA NATURAL DE LES BALEARS Carles-Tolra, Miguel i Traveset Anna, 1993. Telomerina levifrons Spuler (Diptera, Sphaeroceridae): nova cita per a fa Mediterrania trobada a I'illa de Cabrera (1lIes Balears). BolI. Soco Hist. Nat. Balears, 36:57-59 ISSN 0212-260X. Palma de Ma- llorca. Es cita per primera vegada a la zona Mediterrania, el dípter de la familia Sphae- roceridae Telomerina levifrons Spuler, trobat dins les inflorescencies de la rapa pudenta, Dracunculus muscivorus (Araceae) a les IlIes Balears, concretament a I'illa de Cabrera. Paraules clau:Telomerina levifrons, Sphaeroceridae, Diptera, Dracunculus muscivorus, Cabrera, l/les Balears TELOMERINA LEVIFRONS SPULER: NEW RECORD TO THE MEDITERRANEAN COLLECTED IN CABRERA ISLAND (BALEARIC ISLANDS) (DIPTERA, SPHAE- ROCERIDAE) The sphaerocerid dipteranTelomerina levifrons Spuler is recorded for the first time from the Mediterranean. The specimen was found within an inflores- cence of Dracunculus muscivorus (Araceae) in Cabrera Island (Balearic Islands). Keywords: Telomerina levifrons, Sphaeroceridae, Diptera, Dracunculus muscivorus, Cabrera Is/and, Balearic Is/ands Miguel CARLES-TOLRA; Avda. Príncep d'Astúries 30 al. 1', E-OB012 Barcelona. Anna TRAVESSET. Institut d'Estudis Avan9ats de les lIIes Balears, CS/C, Crta. de Valldemossa Km. 7'5, 07071 Palma de Mallorca. Recepció del manuscrit, 09-feb-93. Revisió acceptada, 01-juny-93. 58 Bol/. Soco Hist. Nat. Balears, 36 (1993) El coneixement actual de la família Sphaeroceridae a les Balears és molt pobre. Solsament existeixen tres tre- balls que mencionen aquest grup de mosques a les illes, citant un total de 18 especies (Moragues y de Manzanos, 1894; Papp, 1973; Carles-Tolra, 1990a). En un estudi (realitzat per A. Tra- veset) sobre els poHinitzadors de la r

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F