Affordable Access

Educhild - rodičovská část Android aplikace / Educhild Android application - parent's view

Authors
  • matoušek, daniel
Publication Date
Jun 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Obsahem této bakalářské práce je popis kompletního procesu vývoje rodičovského módu aplikace Educhild určené pro operační systém Android. Aplikace umožňuje rodičům v průběhu využívání mobilního zařízení dětmi zobrazovat naučné kvízy, případně omezit celkový čas, který děti na mobilním zařízení tráví. V rodičovském módu provádí rodič veškeré nastavení aplikace a zobrazuje statistiky o používání zařízení a úspěšnosti v kvízech. Aplikace je psána v programovacím jazyku Kotlin. Výsledkem práce je funkční prototyp aplikace Educhild včetně rodičovského módu. Bakalářská práce představuje osnovu, podle které je možné vyvíjet aplikace na operační systém Android. / The content of this bachelor thesis is a description of the complete process of developing the parent mode of the application Educhild designed for the Android operating system. The application allows parents to display educational quizzes while children use the mobile device, or to limit the total time children spend on a mobile device. In parent mode, the parent performs all application settings and displays statistics on device usage and success in quizzes. The application is written in the programming language Kotlin. The result of the thesis is a functional prototype of the application Educhild, including parent mode. The bachelor thesis presents an outline according to which it is possible to develop applications for the Android operating system.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times