Affordable Access

Educhild - Kvízy / EduChild - Quizzes

Authors
  • šíma, petr
Publication Date
Jun 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá vývojem aplikace Educhild, konkrétně části backendu, který obsahuje kvízy a jejich statistiky. Dále se věnuje synchronizací těchto kvízů v Android aplikaci. Nejprve se práce zabývá analýzou návrhů pro Android i webovou aplikaci. Během této analýzy jsou vytvořené funkční a nefunkční požadavky. Po analýze je vytvořen návrh pro backend a synchronizaci. Pro implementaci backendu je použit programovací jazyk Kotlin a framework Spring v kombinaci s databází PostgreSQL. Android aplikace je implementována také pomocí jazyka Kotlin. Nakonec se práce zmiňuje o testování obou částí pomocí automatizovaných testů. / This thesis deals with the educational application Educhild. Specifically, it focuses on its backend part, which contains quizzes and quiz statistics, and on its synchronisation in Android application. The thesis starts with an analysis of web and Android application design, during which functional and non-functional requirements are determined. After the analysis, backend and synchronization design are created. Next part of the thesis is focused on implementation processes, in particular on backend implementation in the Kotlin and Spring frameworks with the PostgreSQL database, and on implementation of the Android application in Kotlin. Finally, both parts are tested through automated tests.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times