Affordable Access

Educhild - dětská část android aplikace / Educhild Android application - children's view

Authors
  • hanko, tomáš
Publication Date
Jun 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací dětské části mobilní aplikace na platformě Android a je psaná v programovacím jazyce Kotlin. Tato část poskytuje vzdělávaní pro děti ve formě kvízu. Dále jim poskytuje motivaci k plnění těchto kvízu. Jedna z těchto motivací, je nutnost splnit kvíz, protože je dítěti omezen limit k používaní jiných aplikací. Další forma motivace je získávaní měny a její následní používaní k nákupu odměn od rodiče. Součástí této práce je i analýza dosavadních řešení a zhodnocení. / This thesis is focused on analysis, design and implementation of children mode, which is part of mobile application developed for Android platform written in programming language Kotlin. This mode provides education for children in the form of quizzes. It also provides motivation needed to complete these quizzes. As first part of motivation, it is necessity to complete quiz in order to be allowed using another mobile apps by children. The next thing that motivates the child is that it can earn currency which is used to purchase rewards given by parents. Analysis of existing solutions and evaluation is part of this thesis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times