Affordable Access

Carl Schmitt u Nürnbergu

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Bon<!ersky, J., Carl Scl>mitt u ..• , Pal it. misao, Vol. XXVI (1·989), No. 1, ~r. 11~-119 114 Stručni rad .Ut)K 82.01 + 340.1 + 321.64 : 329.18(430) 929 Schmitt Carl Schmitt u Niimbergu* Josepf W. Be~dersky Saže.tak Pr"O!esionalna amhicija i osobna ugroženost na~ ISU Caxla Schm~l1.a nn članstvo u ,paaitijJ i lkoonpr~omise s naoistLma. Na.kan i3p.tt ival!lja nje- gova odnosa spram ilidovskog pitan.ja, wtjecaja koneepta Grossraum .nn nacističku .ideologiju :i sudjelovanja u donOšenju odluka, oslobođen j e krivične oogovonnosti u Nihmbtmgu. Međunarodni ugled itog pravnog teo- .retičara Lpak je bio uništen. Carla Schmitta su uhapsili Rusi u Berlinu, travnja 1945, ispitivali i pustili. U rujnu 1945. uhapsili su ga Amerikanci i držali u internacijskim log·orima do ožujka 1947, kada su ga odveli u Nurnberg kao potencijalnog optuženika u su- đenjima za 1·atne zločine. Premda je za nekoliko tjedana bio otpušten, ta epi- zoda je stvorila daljnju sumnju o Schmittovoj ulozi u Trećem Reichu. Ne po- jednostavljujući suviše složenost pita.nja, budući da se sve olro ovog zagonet- nog pl'Otivnika i političkog mislioca protivi jednostavn om ili čak sažetom ob- jašnjenju, odluka da ga se ispita u Nurnbergu donesena je zahvaljujući, uglav- nom, neslavnoj reputaciji lroju je stekao u inozemstvu. Mješavina realnosti i mita, u kojoj je ovo drugo kasnije dominiralo, stvorila je predodžbu o Schmittu kao »-krunskom pravniku« Trećeg Reicha i o teoretičaru nacističkog ekspanzi- onizma. Zbog toga su sumnjive pretpostavke i površne analize, utemeljene više na mitu nego na činjenici, dovele do pogrešnih zaključaka. Od 1933. do 1936. Schmitt je nastojao da igra ulogu >+krunskog pravnika« Hitlerova režima. On, međuLim, nikada nije uspi-o u igranju te uloge ili u tome da ima neki utjecaj na nacističku pravnu teoriju. Jasnije rečeno, niti je na- stojao niti je drugačije osiguravao teorijsku, pokretačku snagu inozemne naci- stičke politike i napadačkog rata. Od kraja 1936. i u toku posljednjih osa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F