Affordable Access

Pemilihan kursus rekaan dan jahitan

Authors
Publisher
faculty of education
Source
Legacy
Keywords
  • L Education (General)

Abstract

Kajian deskriptif ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti pemilihan kursus Rekaan dan Jahitan Pakaian berdasarkan empat faktor iaitu minat, kemudahan bengkel, kerjaya dan sikap pelajar. Nilai kebolehpercayaan item soal selidik daripada kajian rintis adalah 0.773. Hasil dapatan kajian menunjukkan faktor kerjaya dengan nilai min 3.80 merupakan faktor yang paling mempengaruhi pemilihan pelajar, manakala tiga faktor yang lain kurang mempengaruhi pemilihan pelajar iaitu faktor minat dengan nilai min 3.66, faktor sikap dengan nilai min 3.64 dan faktor kemudahan bengkel dengan nilai min 3.44.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments