Vedinsektsfaunan i Hornsö-Allgunnenområdet i östra Småland.

Affordable Access

Vedinsektsfaunan i Hornsö-Allgunnenområdet i östra Småland.

Authors
Publisher
Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar
Keywords
  • Biology And Life Sciences

Abstract

RAPPORTEN.p65 Vedinsektsfaunan i Hornsö–Allgunnenområdet i östra Småland Sven G Nilsson & Lars Huggert Meddelande 2001:28 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR 2 Utgiven av: Ansvarig enhet: Projektansvarig: Författare: Layout: Omslagsbild: Foton, övriga: Karttillstånd: Kartor: Tryck: Upplaga: Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar Tel.: 0480 - 820 00 www.h.lst.se Miljöenheten Markus Forslund, länsstyrelsen i Kalmar Sven G. Nilsson, Lars Huggert Therese Säfström Smal getingbock Xylotrechus antilope och smalvingad blombock Strangalia attenuata (överst). Foto: Rune Axelsson Rune Axelsson (sid 25–43) Roland Persson (sid 13, 15) Markus Forslund (sid 11, 12, 14, 16) Lantmäteriet 2000. Ur GSD–Geografiska Sverigedata, dnr 2 2000/2620-H Markus Forslund Länsstyrelsens tryckeri 200 ex. Vedinsektsfaunan i Hornsö–Allgunnenområdet i östra Småland Meddelande 2001:28 ISSN 0348-8748 ISRN LSTY-H-M--2001/28--SE 3 Vedinsektsfaunan i Hornsö–Allgunnenområdet i östra Småland Inventering 1999–2001 4 Området kring Hornsö–Allgunnen har länge varit välkänt bland entomologer. Området upptäcktes redan för 100 år sedan då flera märkliga skalbaggsfynd gjordes. Först på 1940-talet blev området känt i en vidare krets. Senare har en rad entomologer besökt området och många nya intressanta fynd har gjorts. Framförallt är det vedskalbaggars- faunan som lockat entomologerna till trakterna av Hornsö–Allgunnen i östra Småland. Den inventering av vedinsekter som gjorts under 1999 och kompletterats under 2000 och 2001, är den mest omfattande och bekräftar inte bara områdets höga värden utan lyfter fram Hornsö–Allgunnen som ett av de viktigaste områdena i Västeuropa för bevarande av hotade insekter och kanske det främst i Norden. Totalt är cirka 700 arter vedskalbaggar (inklusive försvunna) hittills kända från Hornsö–Allgunnenområdet, vilket är betydligt fler än i något annat noga inventerat område i norra Europa. Av dessa är cirka 230 rödlistade vedskalbaggar funna de senaste 50 å

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F