Affordable Access

Hård eller mjuk, varför inte lite av varje – En studie om kombinationen av modernt och traditionellt ledarskap sett ur personalens synvinkel

Authors
Publisher
Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Management (MAM)
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Samhällsvetenskap
  • Social Sciences - Psychology
  • Ledarskap
  • Transaktionellt Och Transformativt Ledarskap.

Abstract

Dagens ledarskap har genomgått stora förändringar och gått från traditionellt, hårt och byråkratiskt ledande till ett allt mer mjukt, flexibelt och personalfokuserat ledarskap. Kommer framtidens ledarskap att enbart bestå av mjukt ledarskap medan det traditionella dör ut, eller är det så att arbetslivet behöver båda i en kombination. Syftet med studien var att undersöka ledarskap ur personalens perspektiv med fokus riktat mot kombinationen av mjuk(transformativt ledarskap) och hård(transaktionellt ledarskap) makt. Genom en enkätundersökning så framgick personalens tankar och åsikter kring ledarskap i förhållande till kombinationen av mjuk och hård makt. Resultatet påvisade att personalen inom en industriell arbetsmiljö har en positiv syn på kombinationen av mjuk och hård makt där faktorer inom båda ledarskapstilarna ses som betydelsefulla och nödvändiga.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F