Affordable Access

EcoTracker pro Android / EcoTracker for Android

Authors
  • holkup, david
Publication Date
Jun 18, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a naimplementovat aplikaci ECO Tracker pro mobilní systém Android. K funkčním požadavkům aplikace patří sběr dat o vypro-dukovaném odpadu a následné zobrazování statistik. K dalším funkcím aplikace patří správa a přehled událostí o ekologických akcích. Uživatelé mezi sebou mohou sdílet jak tyto události, tak i různé nápady směřující k ekologičtějšímu životnímu stylu. Aplikaci jsem naimplementoval. Výsledkem této práce je funkční prototyp s mnoha funkcemi. Tato práce poskytla odpovědi na důležité otázky a ustanovila základ, na kterém staví další fáze projektu. / The goal of this bachelor thesis was to design and implement mobile Android application ECO Tracker. Functional requirements include data collection of produced waste. Showing user statistics about this data. Another function of ECO Tracker is administration and overview of ecological events. Users can share these events or their various ideas taht should lead to more ecological life style. I've implemented the app. Result of this effort is functioning prototype with many features. This thesis provided answers to important questions and established the base, which following phases of the project build up on.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times