Affordable Access

Ekonomické aspekty tanečního sportu / Economic Aspects of Dance Sport

Authors
  • Swiderová, Lenka
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 04/07/2011 / Tématem bakalářské práce jsou ekonomické aspekty tanečniho sportu. Cílem práce je zmapovat problematiku tanečního sportu po finanční a organizační stránce.Tématem bakalářské práce jsou ekonomické aspekty tanečního sportu. Cílem práce je zmapovat problematiku tanečního sportu po finanční a organizační stránce. Práce se skládá z šesti kapitol. V teoretické části jsou představeny aspekty obecného managementu. Práce dále popisuje charakteristiku sportu a sportovního tance.V závěru teoretické části jsou uváděny některé výzkumné metody a techniky. Výzkum byl proveden za pomocí metody dotazování. Pomocí dotazníkového šetření byla zjišťována náročnost výdajů na sportovní tanec. Závěrečná kapitola se zabývá shrnutím výsledků šetření s návazností na návrhy a doporučení pro jejich vylepšení. / he topic of this work, the economic aspects of dance sport. The aim is to monitor the issue of Dance Sport for financial and organizational stránce.Tématem thesis, the economic aspects of dance sport. The aim is to monitor the issue of Dance Sport for financial and organizational terms. The work consists of six chapters. The theoretical part presents the general aspects of management. The thesis also describes the characteristics of sport and sports tance.V end of the theoretical part are some of the research methods and techniques. The research was carried out using the dotazování.Pomocí questionnaire was assessed náročmost spending on sport dancing. The final chapter deals with the summary results of the investigation in connection with proposals and recommendations for improvements. / Prezenční / 115 - Katedra managementu / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times