Affordable Access

Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica)

Authors
  • Steur, C. (author)
  • Seys, J. (author)
  • Eppinga, J. (author)
Publication Date
Jul 01, 1996
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

(See below for English summary) Het Nonnetje (Macoma balthica) is een voor de ondiepe kustwateren van Nederland karakteristiel tweekleppig schelpdier dat ondiep ingegraven in de bodem leeft. Vooral op de bij laag water droog vallende platen in het Waddenzeegebied en in Ooster- en Westerschelde is het een belangrijke soort. Het Nonnetje is in het project Watersysteemverkenningen (WSV) gekozen als doelvariabele om de milieukwaliteit van de Nederlandse zoute wateren te toetsen. In het Ecoprofiel komt naar voren dat dichtheid en biomassa van het Nonnetje beïnvloedbaar zijn door de mate van eutrofiëring van onze kustwateren. Zo wordt de in de laatste decennia toegenomen dichtheid en biomassa in de westelijke Waddenzee in verband gebracht met eutrofiëring door afvoer van voedingsstoffen (o.a. vanuit het IJsselmeer). In het oostelijk deel van de Westerschelde heeft verontreiniging een nadelige invloed gehad op de ontwikkeling van populaties van het Nonnetje. Oudere dieren ontbreken hier nagenoeg. Storten van baggerspecie heeft pas dan negatief effect op lokaal aanwezige Nonnetjes als meer dan 10 cm slib wordt afgezet. Ze raken dan definitief begraven en overleven niet. -English- The Baltic Tellin (Macoma balthica) is a characteristic and common bivalve mollusc in Dutch coastal waters. It lives shallowly buried in the sediment, and is especially abundant at intertidal flats in Wadden Sea, Oosterschelde and Westerschelde. In the 'Aquatic Outlook' project the species was chosen as a sentinel organism for measuring environmental quality of coastal waters. The data compiled in this document suggest that abundance and biomass of Macoma balthica may be dependent of the degree of eutrophication of our coastal waters. In fact, the increase in abundance and biomass during the last t w o decades observed in the western Dutch Wadden Sea has been related to the discharge of nutrients f r om lake IJsselmeer. In the eastern part of the Westerschelde pollution had a negative effect on the development of populations of Macoma balthica. Older specimens are hardly present here. Dumping of dredged material will affect local populations of Macoma balthica only if more than ca. 10 cm of fine sediment is deposited. The animals then get buried and do not survive. / Watersysteemverkenningen (WSV) 1996

Report this publication

Statistics

Seen <100 times