Affordable Access

Download Read

Fizička aktivnost učenika oslobođenih od nastave fizičkog vaspitanja

Authors
Publisher
Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka

Abstract

Problem oslobađanja učenika od nastave fizičkog vaspitanja i dalje predstavlja aktuelan problem svakodnevne prakse fizičkog vaspitanja u školama. Istraživanje na uzorku učenika osnovne i srednje škole (N=254), oslobođenih nastave fizičkog vaspitanja, pokazalo je da je fizička aktivnost veoma zastupljena u slobodnom vremenu ovih učenika. Oko 68% ispitanika se u slobodno vreme bavi nekom fizičkom aktivnošću, a najpopularnije aktivnosti su vožnja bicikla i rolera. Pored fizičke aktivnosti umerenog intenziteta, kod većine ispitanika je zastupljena i fizička aktivnost visokog intenziteta. Oko 24% ispitanika se bavi organizovano rekreacijom u klubu, a najzastupljenije rekreativne aktivnosti su ples (devojčice) i vežbanje u teretani (dečaci). Više od 40% ispitanika volelo bi da se uključi u odgovarajuću sportsku sekciju u školi.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments