Affordable Access

Sobre els medicaments del segle XVIII i primers anys del segle XIX

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Gimbernat, 1995, XXN, 245-249 JOSEP BAROY, UN METGE HUMANISTA DEL MARESME EN EL SEGLE XIX Pere VALLRIBERA i PUIG El nostre país ha donat sempre Eigures que han treballat amb correcci6 i que han adquirit una categoria científica de bon nivell, perb que no han arribat a ser tan conegudes com es mereixien per la seva personalitat. Potser moltes vegades s'ha menystingut el metge que ha estudiat i ha treballat en ambients mes o menys allunyats de les nostres capitals. I, penso, s'han perdut així una bona sbrie de figures que han passat ben aviat a ser injustament oblidades. Aquest 6s el cas de Josep BAROY, un metge amb exercici durant molts anys en El Masnou i que ens ha deixat una obra medica, filosbfica i humanística que val la pena de considerar. Josep BAROY nasqut a Olost -Santa Maria &Olost en aquella bpoca- el 16 de setembre de 1807, en el si &una família treballadora formada pel seu pare, paraire, i Maria Bardolet, tots dos de famílies antigues &Olost. Com a nota curiosa consignarem que el seu pare era fill de Josep Aguilar i Baroy i de Maria Erra, perb adoptii per sempre el seu segon cognom. Nomts en la partida de naixement del seu fill hi consta aquesta circumsthcia, perb el fill fou, doncs, ja batejat amb el primer cognom de Baroy. Aquest era un costum no massa infreqüent, sobretot en casos de casament &una pubilla amb un fadristern. Josep BAROY estudiii a Barcelona, on segui dos anys de Filosofia i un de Física Experimental des de novembre de 1823 a juny de 1825. L'any següent, als 19 anys &edat, es matricula al primer curs de Cirurgia Mbdica al Reial Col-legi de Cirurgia de Barcelona, on segueix els estudis fins l'any 1832, en el que obtt el grau de Batxiller en Medicina i Cirurgia. Ben aviat adquireix el títol de Doctor, el 1833, essent apadrinat per Joan Baptista FOIX I GUAL, catedriitic de Terapbutica Generai, Matbria mbdica i Art de receptar (1). Aquest mateix any ingressa a la "Sociedad Mtdica de Socorros Mutuos", de la delegaci6 catalana de la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F