Affordable Access

Проблеми митної експертизи при здійсненні ЗЕД

Authors
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

29 ва Ю.О. // Формування ринкових відносин в Україні. -2008 – №1. – с. 43-46. 3. Швейцарія узаконила банківську таємницю // Галицькі контракти. – 2003 – №49. – с. 12-14; 4. Усиление борьбы международного сообщества с отмыванием денег //Інформаційний бюлетень Між- відомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з міжнарод- ною злочинністю. – Київ: Національна академія МВСУ. – 2003 – №1. – с. 112-123. Д.Я. Коваль cтуд. групи СЕ-31 Науковий керівник – д. е. н., проф. каф. ММП Мельник О.Г. ПРОБЛЕМИ МИТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗЕД Експертиза та діагностика є доволі специфічними видами діяль- ності, які з ускладненням технологій, розвитком науки і техніки, і, як наслідок, розширенням і ускладненням кола об’єктів, які фігурують у різних видах правовідносин, мають дедалі частіше застосовуватись для встановлення або уточнення певних фактів, обставин. Відповідно до ускладнення об’єктів, якими люди оперують у різних видах своєї діяль- ності, а також до того, що правопорушники останнім часом все більше застосовують інтелектуальні методи для прикриття своєї діяльності, розширюється сфера діяльності митних органів, яка об’єктивно обумовлює використання спеціальних знань під час виконання ними своїх функцій [9, с.4]. Зовнішньоекономічна діяльність має досить високий рівень криміналізації, адже при здійсненні експортно-імпорт- них операцій суб’єкти ЗЕД використовують різні способи приховування справжнього найменування товару, фізико-хімічних характеристик, складу та призначення товарів з метою ухилення від сплати митних платежів. Без використання спеціальних знань неможливо правильно визначити країну походження товару, реальну вартість, історичну і культурну цінність предметів [5]. З цією метою Митним кодексом України було передбачено залучення фахівців та створення митних лабораторій для проведення експертиз [4]. Митна експертиза – це спеціальне науково-практичне дослідження, яке проводиться експертом з метою вирішення завдань митної справи [7]. До

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments