Affordable Access

The Homeless of the City of Zagreb

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

KOK 16.Bosnir.indd MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 2, 305 - 312 305 Nužnost stalne kontrole i nadzora prehrane u domovima za starije osobe u Hrvatskoj The Necessity of Continuous Control of Nutrition in Old People’s Homes in Croatia Jasna Bošnir, Mirjana Hegedus, Dinko Puntarić, Mira Zovko, Lidija Baričević, Goran Perko, Diana Mihok Služba za zdravstvenu ekologiju Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba - Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba 10000 Zagreb, Mirogojska c. 16 ZAŠTITA ZDRAVLJA STARIJIH OSOBA HEALTH CARE FOR THE ELDERLY Sažetak Pravilna prehrana starijih ljudi, uz primjerenu tjelesnu aktivnost, povoljno djeluje na rad organa i organskih sustava, a osobito pomaže očuvanju mišićne mase i usporavanju degenerativnih procesa, što pridonosi boljoj tjelesnoj i duševnoj kondiciji, funkcionalnoj sposobnosti te prevenciji niza kroničnih bolesti. U okviru znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije: “Registar zdravstvenih potreba starijih ljudi za institucijskom skrbi u Gradu Zagrebu”, istraživane su zdravstvene potrebe starijih korisnika u odabranim domovima za starije i nemoćne osobe te je analizirana kvaliteta prehrane. Cilj je ukazati na nužnost izrade i legislativne regulacije prehrambenih normativa i standarda za starije osobe sa svrhom trajne kontrole i nadzora prehrambenih vrijednosti uzoraka hrane, kako državnih tako i privatnih domova za starije te gerontoloških centara. Bitno je odrediti ukupnu energetsku vrijednost obroka uzorkovanih u domovima za starije ljude na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije po prehrambenim normama za starije, kao mogući hrvatski model primjene. Centar za gerontologiju izradio je konkretan instrumentarij za evidenciju, praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba starijih korisnika u domovima za starije i nemoćne osobe - Evidencijsku listu br. 1 (NN 82/02, NN 105/03, NN 28/05 i 58/05) te Evidencijsku

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments