Affordable Access

Download Read

Del Galeusca històric a l'historiogràfic

Authors
Publisher
Eines per a l'esquerra nacional

Abstract

eines15.indd Coincidint amb la commemoració del 75è ani- versari del Pacte de Compostel·la o Galeuzca, el 1933, entre representants del catalanisme i dels nacionalismes gallecs i bascs, diferents histo- riadors de les tres nacions es van organitzar per recollir el llegat d'aquell acord històric. L'objectiu era clar: tres quarts de segle després del primer acord, l'Estat espanyol no ha avançat en el reco- neixement de la seva plurinacionalitat, fet que porta els historiadors de Galícia, del País Basc i dels Països Catalans a explicar la història com- partida dels desencontres amb l'Estat espanyol. Del Galeusca històric a l'historiogràfic Les aliances internacionals de les nacions minoritzades VI ST A P R ÈV IA Els orígens: una aliança triple Les relacions entre destacats activistes gallecs, bascs i catalans sovintegen des de les darreries del segle xIx, com mostra el fet que intel·lectuals com Alfredo Brañas (1859-1900), Rosalía de Cas- tro (1837-1885), Joan Mañé i Flaquer (1823-1901), Sabino Arana (1865-1903) o Francesc Cambó (1876-1947) estiguin acostumats a relacionar-se i a compartir reflexions, sentiments i preocupacions al llarg de la seva trajectòria. uns contactes que durant el primer terç del segle passat, en paral- lel al desenvolupament a Galícia, al País Basc i al Principat de Catalunya de les bases del sobiranis- me i el nacionalisme modern, lluny de deturar-se, s'accentuen amb la presa de contacte a nivell or- ganitzatiu. un clar exemple de l'extensió de les relacions entre organitzacions de les diferents nacions és la sintonia entre la gallega Irmandades da Fala, crea- da el 1916, i Acció Catalana, nascuda el 1922. Pre- cisament, aquesta darrera entitat realitzarà la pro- posta explícita de crear una aliança entre les tres nacions amb la finalitat de sumar forces enfront la «submissió» comuna envers l'Estat i per desenvo- lupar una acció compartida a favor del necessari «alliberament» nacional de Galícia, el País Basc i Catalunya. La cri

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F