Affordable Access

Memorial Anna Frank en el cor de Girona

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0188_012 w» cor de Girona Cada any, a les 8 del vespre del 4 de maig, els Paísos Baixos deturen tota la seva activitat en el decurs de dos minuts. En aquelis 120 segons es fa memoria de totes les victimes sofertes a la Segona Guerra Mundial. Els vehicles no circulen, els trens tampoc, els espectacles també resten interromputs, en els comerlos clients i personal interrompen les transaccions. Diñen els holandeses que només els avions en vol i les intervencions quirúrgiques no ho fan. Aquest exemple singular de civisme respon al sentiment que la població neerlandesa vol mantenir per evitar que l'oblit esborri aquella situació viscuda entre 1940 i 1945. Enguany a Girona, í envoltats per una nodrida representació de la colonia holandesa resident a les nostres comarques, també es van í'er aquests dos minuts de silenci. a k:e.^•M r<kr<'^e„'rí¿¡^ Vi í,„j k ; ib ' •nnt.'- ( t t !(*•»• í í . t kot ^'•suij .'U Utt- ¿»A i.jJiítn lis íi nooit leet 4^6 o j t r o-,t|ei-j/cri.íi Dwes pagines del Diari. les 8 del vespre del 4 de maig. Va ser un moment especialment emotiu: només el cant deis ocells es feia sentir. L'escenari; els jardins del Doctor Figueras, just a l'entorn de l'absis románic de Sant Pere de Galligants. Aquests jardins, propietat de la Diputado de Girona i que la corporació obre a la ciutadania, acullen des de la data esmentada el JVTemorial Anna Frank, en un gest que la Diputació fa extensiu a totes les victimes del racisme i la xenofobia. El referent d'un «Diari» Anna Frank és protagonista i autora del seu «Diari» personal, una obra que ha esdevingut un referent testimonial únic de Tanomenada «solució final» que el nazisme alemany volia imposar, i quasi ho va aconseguir, a la població jueva d'arreu del món. Aquesta obra comengada a escriure l'any 1942, poques setmanes abans que la familia Frank, juntamenl amb la Van Pels i el dentista Fritz Pfeffer, s'amaguessin en unes cambres del darrere de Tedifi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F