Affordable Access

Els primers batecs ibèrics a la Ribera d'Ebre. El jaciment del Coll del Moro (Serra d'Almos, Tivissa)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Misce1,lania 15, CERE, 2001, p. 53-72 ELS PRIMERS BATECS IBERICS A LA RIBERA D'EBRE. EL JACIMENT DEL COLL DEL MORO (SERRA D'ALMOS, TIVISSA) IAUME NOGUERA GUILLÉN Secció d'ilrqueologia del CERE. Profecsor UB El Coll del Moro de la Cerra d'Almos esta situat en un turó que consti- tueix el darrer contrafort de la serra de Tivissa en el seu extrem NE, a uns 364 m snm. La seva localització, al sud de la conca del riu Siurana i sobre el camí natural que porta al col1 de Fatxes, fa del Coll del Moro de la Serra d'Almos un indret estrategicament situat (fig. 1). Va ser excavat parcialment durant els anys 40 pel gran investigador de les comarques tarragonines, Salvador Vilaseca i Anguera (Vilaseca 1953); pero, malauradament, ara l'assentament esta quasi arrasat, amb nombrosos clots provocats per l'activitat dels excavadors clandestúic i amb els vessants forfa erosionats. És important destacar la presencia contemporhia d'un altre assenta- ment situat a uns 2 km al SE, conegut com el Coll Alt de Tivissa (Barberi, Sanmarti 1976-1978). Quant a les possibles necropolis relacionables amb els dos poblals només es coneix una breu anotació, del mateix Vilaseca, de la probable existencia d'una necropoli d'incineració en umes, destruida durant els anys vint i situada a poc menys d'un quilbmetre al NE del Coi1 Alt. La primera actuació en el Coll del Moro fou realitzada per un grup d'aficionats locals, els quals van provocar una gran remoció de terres, evi- dentment realitzada sense cap mena de metodologia, pero Vilaseca va poder recuperar unapart delmaterial, sens dubte h i t d'una selecció previa (Vilaseca 1953, lams. 11 a V). Immediatament després d'aquesta intervenció el jaciment va ser exca- vat pel mateix Vilaseca, el qual va procedir a l'oberíura d'una serie de cales als 'essants SO i SE del turó. El resultat d'aquesta intervenció fou I'exhuma- ció d'unes restes constmctives interpretades per I'excavador com a restes d'un poblat i d'un túmul funera

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F