Affordable Access

EasyPacking / EasyPacking

Authors
  • kabela, jan
Publication Date
Jun 11, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace EasyPacking pro OS Android. Aplikace by měla pomáhat uživatelům při balení na cesty. V aplikaci může uživatel vytvářet seznamy věcí, které si na cestu plánuje vzít. Tyto seznamy budou parametrizovány pomocí těchto kritérií: věk, pohlaví, cílová destinace, aktivity, jež uživatel plánuje v cílové destinaci provádět, způsob dopravy a předpokládané počasí. Vytvořené seznamy budou k dispozici i ostatním uživatelům, kteří je mohou použít pro svou cestu nebo se jimi mohou inspirovat. V rámci vyhledávání budou uživateli doporučovány předměty, na základě vytvořených seznamů ostatních uživatelů. Doporučování bude probíhat za pomoci statistického modelu a za pomoci neuronové sítě. Jednotlivé předměty budou rozděleny podle kategorií (oblečení, hygiena, ...). Pro realizaci aplikace bude nutné vytvořit aplikační server. Na tomto serveru se budou zpracovávat data potřebná pro chod aplikace. Zároveň bude server spolupracovat s databází pro ukládání jednotlivých seznamů. Pro komunikaci mezi serverem a aplikací je použit protokol HTTPS. Data se přenášejí ve struktuře JSON. Pro databázi je zvolena technologie PostgreSQL. Aplikace je vytvořená pomocí jazyku Kotlin. Server je vytvořen v jazyku Ruby on Rails. Výsledkem této práce je otestovaná aplikace EasyPacking spolu s aplikačním serverem a databází. Zároveň budou v rámci práce porovnány obě doporučovací metody. / The goal of the present Diploma thesis is to develop an application EasyPacking for OS Android. The application should help users with packing when planning to travel. Users will be able to create packing lists with items they are going to pack. Users will add criteria to these packing lists. The criteria consist of age, gender, destination, activities that users will be doing during their vacation, means of transport and expected weather. Users will be able to search for other's packing lists based on their criteria. During the search a user will be able to choose between two suggesting methods. First method will be statistical, second will be neural network. The items in packing list will be split into categories (clothing, hygiene,...). It will be necessary to develop an application server. The application server will be providing the application with data. Also it is necessary to create a database for storing the data. The communication between the application server and the application will be done by HTTPS protocol. The data will be transferred in JSON structure. The database will be created using PostgreSQL. The application will be developed in Kotlin. The functionality of the application will be tested. The result of this thesis will be the application EasyPacking with the application server and the database. Also there will be a summary of success of the two suggesting methods.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times