Affordable Access

Solohov parasztábrázolása a Feltört ugar című regényben

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

S OLOHOV PARASZTÁBRÁZOLÁSA A F BI., T Ö R T UGAR CIM U RBGNYBEN / Doktori disszertáció / 0 Irta VASS GYÖRGY Szeged, 1964 I. Fejezet A szocialista realizmus irodalma, mely az uj tár- adalomért vivott harc, az uj társadalom kialapulásának és győzelmének körülményei között keletkezett, alapvetően uj hangot jelentett az emberiség fejlődésében. A szocialista realizmus egyik legkiemelkedőbb irodalmi képviselője MIHAIL SOLOHOV. Származásáról, munkájáról, terveiről maga az i ró ezt mondta: H1905. május 24-én születtem a doni kerületben lévő Vesenszkaja sztanyi ca+ melletti Kruzsilini hutorbaaz. ++ Apám a rjazanyi kormányzóságból származó razno- csinyec,+++ haláláig állandóan váltogatta foglal- kozását. Volt marhakupec, gabonát vetett kozáktól vásárolt földön, egy hutori kereskedelmi vállalko- zásnál elárusitó volt, gőzmalmot vezetett stb. Anyám félig kozák, félig parasztszárrnazásu. Irni- olvasni akkor t anult meg, amikor apám gimnáziumba vitt, hogy az ő segitsége nélkül, önállóan, irhas- son nekem levelet. 1912-ig anyámnak és nekem is volt földünk: neki mint kozáközvegynek, nekem mint kozákfiunak; 1912-ben azonban apám, Solohov törvényesitett, és én "polgárfiu" lettem. +doni kozák mezőváros. ++ a kozákvidék kisebb településeinek a neve +++különböző társadalmi rétegekből származó értelmiségi /általában birtoknélküli/ - 2- Különböző gimndziumokban tanultam 1918-ig. A polgárháboru alatt a Don-nál voltam. 1920 után a doti területen katonáskodtam, hd- nyódtam. Sokáig dolgortam hadi élelembeszerző osztagnál. 1923 óta irok. Ezóta jelennek meg irásaim a komszomoll5ujságokban és folyóiratokt ban. Első kis könyvem 1925-ben jelent meg. 1926 óta dolgozom a Csendes Don-on. 1931-ben fejezem be." ( 1. ) Solohov tehát mindössze tizenkétéves a forrada,- lom kitörésekor. Végigélte a fiatal szovjethatalom kezde- ti nehézségeit, eszmélkedő szemmel látta az orosz prole- tariátus, a parasztság egy r

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F