Affordable Access

Empúries i les relacions amb l'arqueologia i les institucions gironines

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Portada RdG.244 (Page 1) 86 [434] E Revista de Girona F núm. 244 setembre - octubre 2007 E Dossier Ben aviat, el proper 23 de març de 2008, es compliran cent anys d’una més de les grans empreses realitzades per la Catalunya nou- centista: la salvaguarda i recuperació de les ruïnes d’Empúries, un fet extraordinari dut a terme per persones extraordinàries en un moment especial en què la classe dirigent es plantejà reptes aparentment no realitzables, determinà crear un país i ho pogué fer. En el camp de la cultura, lluny d’una política de cercaviles, de foc d’encenalls, s’apostà per crear un Institut d’Estu- dis Catalans, una Biblioteca de Catalunya i un conjunt potent de museus. Una de les realitzacions més emblemàtiques significà l’adquisició continuada dels terrenys que formaven l’extens jaci- ment emporità –un procés que cent anys després, incomprensible- ment, encara no s’ha tancat– i de començar a excavar-lo no només amb la idea de recuperar-ne la història amb tot el rigor possible sinó amb la voluntat, tan moderna aleshores, de fer-lo visitable i convertir-lo en lloc de gaudi i d’aprenentatge. L’aventura fou pensada i executada des de Barcelona, i no podia ser de cap altra manera. Primer va estar sota la direcció de la Junta de Museus de Barcelona, amb suport econòmic de l’Ajun- tament de la ciutat comtal i de la Diputació barcelonina. Més endavant fou la Mancomunitat la que acomboià el procés, i durant la República, després de la dictadura de Primo de Rivera, ho féu la Generalitat de Catalunya, des del Museu d’Arqueologia. En acabar la Guerra Civil, Empúries passà a propietat de la Diputació barce- lonina, que se’n va encarregar fins que el 1995 retornà, per traspàs, a la Generalitat novament constituïda. Aquest brevíssim resum que no pretén ni pot ser exhaustiu ni detallat posa de manifest l’allunyament, en aparença, entre aquest conjunt monumental i les terres gironines. Tanmateix, intentarem explicar tot seguit que això no és ben bé així i que, des de molt abans de 1908, hi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F